Tarikh Tepat Nuzul Al-Quran 24 Ramadan?

PERISTIWA agung dalam sejarah umat Islam yang berlaku pada Ramadan ialah turunnya kitab suci al-Quran atau disebut Nuzul al-Quran.

Perkara itu dinyatakan dalam al-Quran menerusi firman Allah yang bermaksud: "Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah." (Surah al-Baqarah, ayat 185)

Firman-Nya dalam ayat pertama surah al-Qadar yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar.

Firman Allah lagi yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba Kami ditimpa azab)." (Surah al-Dukhan, ayat 3)

Nuzul adalah perkataan Arab yang memberi makna turun atau berpindah, iaitu berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, manakala al-Quran bermaksud bacaan. Ia dikatakan sebagai bacaan kerana al-Quran itu untuk dibaca manusia.

Pakej Web Jualan

Al-Quran juga dikatakan himpunan kerana dalam kitab suci itu terhimpun ayat yang menjelaskan pelbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, munakahat dan sebagainya.

Al-Syeikh Ab Rahman al-Sa'adiy menjelaskan dalam tafsir Taysir al-Karim al-Rahman, 'malam yang berkat' yang dinyatakan Allah dalam surah al-Dukhan adalah malam yang penuh kebaikan dan rahmat, yang lebih besar keutamaannya daripada amalan seribu bulan. Maka, Allah memilih tarikh turun kalam-Nya buat pemimpin umat sejagat Nabi Muhammad SAW berlaku pada hari mulia iaitu malam al-Qadr.

Al-Syeikh Manna' Qattan dalam Mabahith Fi Ulum al-Quran, firman Allah itu secara dasarnya menunjukkan penurunan berlaku pada Ramadan dan secara khususnya ia diturunkan pada malam al-Qadr, suatu anugerah Allah buat mereka yang menghidupkan malam pada Ramadan.

Walaupun umat Islam di Malaysia secara tradisinya menyambut peristiwa Nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan, namun sesungguhnya pendapat yang lebih tepat mengenai turunnya al-Quran ialah pada malam Isnin, tanggal 24 Ramadan bersamaan 13 Ogos 610 Masihi.

Pendapat yang mengatakan berlakunya pada 17 Ramadan adalah berpandu pada ayat 41, surah al-Anfal memfokuskan kepada peristiwa perang Badar bukannya al-Quran. Firman Allah yang bermaksud: "... jika kamu beriman kepada Allah dan apa-apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad SAW) pada hari Furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan (di perang Badar, antara muslimin dan kafirin)..." (Surah al-Anfal, ayat 41)Menurut riwayat yang dikemukakan Ibn Kathir dalam tafsirnya daripada Ibn Abbas, ayat itu adalah penjelasan mengenai hukum pembahagian harta rampasan perang (seperti yang terdapat pada awal ayat) iaitu firman Allah yang bermaksud: "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan)...

Justeru tarikh lebih tepat mengenai Nuzul al-Quran adalah pada 24 Ramadan kerana ia berdasarkan ayat pertama, surah al-Qadr dan ayat 1 hingga 4, surah ad-Dukhan.

Riwayat Ibn Abbas dan pandangan ini disokong majoriti mufassirin, al-Quran yang diturunkan pada malam 'Lailatul Qadar' seperti disebut itu adalah al-Quran yang turun sekali gus ke 'Baitul Izzah' di langit ke dunia.

Sedangkan al-Quran yang diturunkan ke bumi dan diterima Rasulullah SAW sebagai wahyu terjadi secara beransur-ansur selama 23 tahun. Menurut riwayat daripada al-Hakim, al-Baihaqiy dan al-Nasaei daripada Ibn Abbas, beliau menjelaskan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Al-Quran diturunkan sekali gus oleh Allah ke langit dunia pada malam al-Qadr kemudian ia diturunkan secara berperingkat dalam masa 20 tahun."

Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun (13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah). Ayat dan surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah dikenali sebagai Makkiyah sedangkan yang diturunkan selepas peristiwa hijrah dikenali sebagai Madaniyyah.Tujuan Allah menurunkan secara beransur-ansur adalah bagi memenuhi objektif berikut:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan jika suruhan dan larangan itu diturunkan sekali gus dalam kadar yang banyak.

Hal itu disebut oleh Bukhari daripada riwayat 'Aisyah: "Antara ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh, sesuai dengan kamaslahatan. Ia tidak dapat dilakukan jika al-Quran diturunkan sekali gus. (Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasikh dan mansukh)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih berkesan dan lebih berpengaruh di hati.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Memudahkan hafalan. Orang musyrik menanyakan mengapa al-Quran tidak diturunkan sekali gus, seperti disebut dalam firman Allah yang bermaksud: "Orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali (dengan sekali gus?" Al-Quran diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak menetapkan hatimu..." (Surah Al Furqaan, ayat 32)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Antara ayat itu adalah jawapan daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan, seperti dikatakan oleh Ibnu 'Abba, "Hal ini tidak dapat terlaksana jika al-Quran diturunkan sekali gus.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Penurunan al-Quran ini pula berlaku dalam berbagai bentuk. Menurut Safiyurrahman al-Mubarakfuriyy dalam al-Rahiq al-makhtum, Nabi Muhammad SAW diwahyukan mengikut pendekatan berikut :Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Menerusi mimpi yang benar ( al-Rukya al-Sadiqah ). Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini, Nabi SAW tidak melihat sesuatu apa pun, hanya Baginda berasa bahawa itu sudah berada di dadanya.

Contohnya, Nabi SAW pernah bersabda mengatakan: "Ruhul Quddus mewahyukan ke dalam kalbuku bahawa seseorang itu takkan mati sehingga dia menyempurnakan rezekinya yang ditetapkan Allah."

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi SAW menyerupai seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya dan peristiwa seperti ini sering disaksikan sahabat.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Wahyu datang kepadanya seperti gemercingnya loceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan Nabi SAW. Kadang-kadang pada keningnya terdapat peluh, walaupun turunnya wahyu itu pada musim dingin. Ada ketikanya, unta baginda terpaksa berhenti dan duduk kerana berasa amat berat.

Diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit: "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Aku lihat Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang demam yang kuat dan peluhnya bercucuran seperti permata. Kemudian selepas selesai turunnya wahyu, barulah Baginda kembali seperti biasa."Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi SAW dalam rupanya yang sebenar seperi dijelaskan dalam firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain (kedua). Ketika (ia berada) di Sidratulmuntaha." (Surah an- Najm, ayat 13 dan 14)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Malaikat mewahyukan kepada Nabi dari atas langit seperti yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mikraj.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Sesetengah ulama berpendapat Baginda SAW juga pernah berbicara secara langsung dengan Allah dan menerima wahyu seperti yang berlaku pada Nabi Musa. Perkara itu adalah suatu khilaf di kalangan ulama.

Al-Quran mempunyai beberapa fungsi penting antaranya ialah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sekali gus menjadi bukti ia firman Allah bukannya ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad SAW sendiri.

Rasulullah SAW menjadikan al-Quran sebagai senjata bagi menentang kafir Quraisy. Kita dapati mereka sememangnya tidak mampu menghadapinya, padahal mereka mempunyai kemahiran menggubah bahasa yang indah dalam ucapan serta sajak mereka.

Al-Quran adalah sumber hukum dan aturan hidup. Ayat al-Quran mengandungi peraturan mengenai hukum siasah negara, sosial, pendidikan, pengadilan, akhlak dan sebagainya. Semua aturan dan hukum ini wajib dijadikan sebagai pandangan hidup kaum muslimin dan umat manusia untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya.

Sememangnya penyelesaian diberikan syariat Islam adalah penyelesaian sebenar kerana ia satu-satunya perundangan yang dapat memenuhi fitrah manusia. Kemampuan syariat Islam menyelesaikan pelbagai permasalahan menjadikan al-Quran mukjizat abadi paling menonjol di muka bumi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Penulis ialah Pensyarah Jabatan Bahasa al-Quran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
No comments: